Hľadaný výraz: 1Sam 13,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 a celý Izrael nech počuje toto: Šaul porazil posádku Filištíncov, ale sa aj stal Filištíncom odporným.“ Nato zvolali ľud k Šaulovi do Galgaly.

1

mail   print   facebook   twitter