Hľadaný výraz: 1Sam 13,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 vybral si tritisíc z Izraelitov: dvetisíc bolo so Šaulom v Machmase a na vrchu Betel a tisíc bolo s Jonatánom v Benjamínovej Gabae. Ostatok ľudu rozpustil, každého do jeho stanu.

1

mail   print   facebook   twitter