Hľadaný výraz: 1Sam 13,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 jeden oddiel udrel smerom na Bethoron a jeden oddiel udrel smerom k hranici, ktorá hľadí ponad údolie Seboim na rovinu.

1

mail   print   facebook   twitter