Hľadaný výraz: 1Sam 12,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Vtedy volali k Pánovi a vraveli: »Zhrešili sme, veď sme opustili Pána a slúžili sme bálom a aštartám. Vysloboď nás teraz z ruky našich nepriateľov, budeme ti slúžiť!«

1

mail   print   facebook   twitter