Hľadaný výraz: 1Sam 1,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Bol istý muž z Ramataim Sofimu, z Efraimského pohoria, menom Elkána, syn Jerohama, syna Eliuho, syna Tóhuho, syna Súfa, Efratejec.

1

mail   print   facebook   twitter