Hľadaný výraz: 1Sam 1,19, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
19 Potom vstali skoro ráno a poklonili sa pred Hospodinom a navrátiac sa prišli do svojho domu do Rámy. A Elkána poznal Annu, svoju ženu, a Hospodin sa rozpomenul na ňu.

1

mail   print   facebook   twitter