Hľadaný výraz: 1Sam 1,19, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
19 Včasráno vstali, poklonili sa pred Hospodinom a vracajúc sa, prišli domov do Rámy. Potom Elkána poznal svoju ženu Annu a Hospodin sa na ňu rozpomenul.

1

mail   print   facebook   twitter