Hľadaný výraz: 1Sam 1,19, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
19 Za časného jitra se poklonili před Hospodinem a vraceli se. Když přišli do svého domu do Rámy, Elkána poznal svou ženu Chanu a Hospodin se na ni rozpomenul.

1

mail   print   facebook   twitter