Hľadaný výraz: 1Sam 1,19, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
19 I vstali velmi ráno, a poklonu učinivše před Hospodinem, navrátili se, a přišli do domu svého do Ramata. Poznal pak Elkána Annu manželku svou, a Hospodin rozpomenul se na ni.

1

mail   print   facebook   twitter