Hľadaný výraz: 1Sam 1,19, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
19 Časně ráno vstali, a když se poklonili Hospodinu, vydali se zpátky domů do Rámy. Elkána se pak se svou ženou Hanou miloval a Hospodin na ni nezapomněl.

1

mail   print   facebook   twitter