Hľadaný výraz: 1Pt 5,8; Mt 24,42, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 2
8 Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.

42 Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.

1

mail   print   facebook   twitter