Hľadaný výraz: 1Pt 5,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Podobne vy, mladší, podriaďujte sa starším. Všetci sa navzájom zaodejte pokorou, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť.

1

mail   print   facebook   twitter