Hľadaný výraz: 1Pt 5,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Pozdravuje vás cirkev, vyvolená ako vy, ktorá je v Babylone, aj môj syn Marek.

1

mail   print   facebook   twitter