Hľadaný výraz: 1Pt 5,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Prostredníctvom Silvána, ktorého pokladám za vám verného brata, som vám krátko napísal, aby som vás povzbudil a dosvedčil, že toto je tá pravá Božia milosť; v nej vytrvajte!

1

mail   print   facebook   twitter