Hľadaný výraz: 1Pt 4,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Kto však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha týmto menom.

1

mail   print   facebook   twitter