Hľadaný výraz: 1Pt 1,3, Preklad: Rómsky, Počet výsledkov: 1
3 Luvudisaras le Devles O Dat amare Devleske O Jesus Kristo! Kai ande pesko baro lashimos dia ame iek nevo traio kana andia le Jesus Kristos katar e martia ka traio.

1

mail   print   facebook   twitter