Hľadaný výraz: 1Pt 1,3, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
3 ברוך האלהים אבי אדנינו ישוע המשיח אשר כרב רחמיו שב והוליד אתנו לתקוה חיה בהקמת ישוע המשיח מעם המתים׃

1

mail   print   facebook   twitter