Hľadaný výraz: 1Pt 1,24, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
24 כי כל בשר חציר וכל כבוד איש כציץ השדה יבש חציר נבל ציץ׃

1

mail   print   facebook   twitter