Vyhľadávaný výraz 1Pt+1,16 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.