Hľadaný výraz: 1Pt 1,1, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
1 Peter, apoštol Ježiša Krista, vyvoleným pútnikom diaspory v Ponte, v Galácii, Kappadocii, Ázii a Bitýnii,

1

mail   print   facebook   twitter