Hľadaný výraz: 1Pt 1,1, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
1 Petr, apoštol Ježíše Krista, příchozím rozptýleným v Pontu, Galacii, Kappadocii, v Azii a v Bitynii,

1

mail   print   facebook   twitter