Hľadaný výraz: 1Mach 1,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Zhromaždil veľmi silné vojsko,

1

mail   print   facebook   twitter