Hľadaný výraz: 1Krn 8,34, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
34 Jonatánov syn bol Meribál, od Meribála pochádza Micha.

1

mail   print   facebook   twitter