Hľadaný výraz: 1Krn 3,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 To všetko sú Dávidovi synovia okrem synov od vedľajších žien. Ich sestra bola Tamar.

1

mail   print   facebook   twitter