Hľadaný výraz: 1Krn 3,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Secheniášovi synovia: Semeiáš. Semeiášovi synovia: Hatus, Jegaál, Baria, Naáriáš a Safat, šiesti.

1

mail   print   facebook   twitter