Hľadaný výraz: 1Krn 28,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Aj na zlaté svietniky a ich lampy zlato podľa váhy každého svietnika a jeho lampy. Aj striebro na strieborné svietniky podľa váhy svietnika a lampy podľa toho, aká bola úloha svietnika.

1

mail   print   facebook   twitter