Hľadaný výraz: 1Krn 26,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Leviti, ich bratia, ktorí boli nad pokladmi Božieho domu a nad pokladmi zasvätených vecí:

1

mail   print   facebook   twitter