Hľadaný výraz: 1Krn 23,28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 „Ich miesto bude po ruke Áronových synov, v službe pri Pánovom dome, na nádvoriach, v izbách, pri očistách rozličných posvätných vecí, pri prácach spojených so službou Božieho domu,

1

mail   print   facebook   twitter