Hľadaný výraz: 1Krn 15,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Preto, že ste predtým neboli prítomní, pobil nás Pán, náš Boh, lebo sme ho nehľadali, ako sa patrí.“

1

mail   print   facebook   twitter