Hľadaný výraz: 1Krn 27,4, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
4 Druhý měsíc byl velitelem oddílu Dodaj Achochijský (jeho oddílu potom velel Milot). Jeho oddíl čítal 24 000 mužů.

1

mail   print   facebook   twitter