Hľadaný výraz: 1Krn 13,5, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
5 Dávid zhromaždil celý Izrael od Egyptského potoka až po oblasť Chamátu, aby preniesli Božiu archu z Kirjat-Jearíma.

1

mail   print   facebook   twitter