Hľadaný výraz: 1Krn 13,5, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
5 Tak zhromaždil Dávid celý Izrael, od egyptského Šichóru až po vstup do Chamátu, aby preniesli truhlu Božiu z Kirjat-Jeárímu.

1

mail   print   facebook   twitter