Hľadaný výraz: 1Kr 4,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Nátanov syn Azariáš bol nad správcami a Nátanov syn Zabud (kňaz) bol kráľov priateľ.

1

mail   print   facebook   twitter