Hľadaný výraz: 1Kr 4,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Ahimás v Neftali; aj on si vzal za manželku Šalamúnovu dcéru Basematu.

1

mail   print   facebook   twitter