Hľadaný výraz: 1Kr 4,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Gaberov syn…: Ramot v Galaáde, jemu patrili dediny Manassesovho syna Jaira, ktoré boli v Galaáde, jemu patril okres Argob, ktorý je v Bášane, šesťdesiat veľkých miest s múrmi a kovovými závorami.

1

mail   print   facebook   twitter