Hľadaný výraz: 1Kr 18,32, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
32 Z kameňov postavil oltár v Pánovom mene a okolo oltára urobil jarček na dve sey zrna.

1

mail   print   facebook   twitter