Hľadaný výraz: 1Kr 15,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Odstránil z krajiny zasvätencov a odstránil všetky modly, ktoré urobili jeho otcovia.

1

mail   print   facebook   twitter