Hľadaný výraz: 1Kr 1,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Adoniáš, syn Hagity, sa nadýmal a hovoril: „Ja budem kráľom.“ A zaopatril si vozy, jazdcov a päťdesiat mužov, ktorí bežali pred ním.

1

mail   print   facebook   twitter