Hľadaný výraz: 1Kor 15,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim.

1

mail   print   facebook   twitter