Hľadaný výraz: 1Kor 15,24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 A potom bude koniec, keď odovzdá Bohu a Otcovi kráľovstvo, keď zruší každé kniežatstvo, každú mocnosť a silu.

1

mail   print   facebook   twitter