Hľadaný výraz: 1Kor 1,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 tak ako sa medzi vami upevnilo svedectvo o Kristovi,

1

mail   print   facebook   twitter