Hľadaný výraz: 1Kor 1,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Veď je napísané: „Múdrosť múdrych zmarím a rozumnosť rozumných zavrhnem.“

1

mail   print   facebook   twitter