Hľadaný výraz: 1Kor 1,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Myslím na to, že každý z vás hovorí: „Ja som Pavlov“, „Ja Apollov“, „Ja zasa Kéfasov“, „A ja Kristov“.

1

mail   print   facebook   twitter