Hľadaný výraz: 1Kor 1,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Lebo z domu Chloe mi o vás, bratia moji, oznámili, že sú medzi vami sváry.

1

mail   print   facebook   twitter