Vyhľadávaný výraz 1Kor+1,16 sa nenachádza v preklade: Anglický - Updated King James.