Hľadaný výraz: 1Kor 1,22, Preklad: Anglický - Catholic PD, Počet výsledkov: 1
22 For the Jews ask for signs, and the Greeks seek wisdom.

1

mail   print   facebook   twitter