Hľadaný výraz: 1Kor 1,17, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
17 lebo ma Kristus neposlal krstiť, ale zvestovať evanjelium, pravda, nie múdrosťou v slovách, aby Kristov kríž nebol zbavený významu.

1

mail   print   facebook   twitter