Hľadaný výraz: 1Kor 1,11, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
11 Nebo oznámeno jest mi o vás, bratří moji, od některých z čeledi Chloe, že by mezi vámi byly různice.

1

mail   print   facebook   twitter