Hľadaný výraz: 1Kor 1,1, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Pavel, z vůle Boží povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sosthenes

1

mail   print   facebook   twitter