Hľadaný výraz: 1Jn 5,6-7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus. Nielen skrze vodu, ale skrze vodu a krv. A Duch to dosvedčuje, pretože Duch je pravda. 7 Lebo traja sú, čo svedčia:

1

mail   print   facebook   twitter